Hiển thị 1–10 của 1253 kết quả

Chưa phân loại

Bông Tai 18K

Bông tai pearl F Tầm 8 phân

Bộ 18k

Bộ hoa

Trọng lượng vàng: V 3c77, N 1c41, B 8p5, M 8p4

Trọng lượng vàng: V 3c47, M 1c22, B 7p9, N 1c21  

Bông Tai 18K

Bông nữ

Trọng lượng vàng: tầm 1c2 – 1c5

Bông Tai 18K

Bông Tai

Trọng lượng vàng: Bông hoa hột đỏ 1c3 , hột tím 4p5

Bông Tai 18K

Bông tai

Trọng lượng vàng : bông vuông 7p7, tròn 5p3

Bông Tai 18K

Bông tai

Trọng lượng vàng: tầm 5p – 7p

Bông Tai 18K

Bông tai

Trọng lượng vàng: tầm 6p – 8p

Bông Tai 18K

Bông tai

Trọng lượng vàng: tầm 3p-5p